Native Speaker English Language Services

Meer dan een vertaling...

Correctiewerk

Laat uw Engelse tekst corrigeren. Bijna alle Engelse teksten geschreven door niet native speakers, bevatten foutieve grammaticale constructies, zinnen die niet kloppen of uitdrukkingen die niets zeggen. Misschien betekent 'a one day fly' iets voor een Nederlander maar een Brit zegt het helemaal niets! Het is ontzettend moeilijk om in een tweede taal te schrijven zonder invloed van de moedertaal.
Ik kan uw tekst corrigeren zodat het foutloos en makkelijk leest voor Engelstaligen. Ik doe dit zonder de oorspronkelijke betekenis te veranderen. Verder kan ik ook de schrijfstijl aanpassen zodat hij beter aansluit bij de doelgroep. Ik maak wijzigingen in de tekst in een andere kleur en u kiest zelf of u deze accepteert of negeert. Alle vragen over mijn wijzigingen tijdens en na aflevering van uw werk beantwoord ik graag en zonder extra kosten.
Standaard Tarief

Het corrigeren van alleen in het Engels geschreven academische teksten kost standaard 30 Euro per 1000 woorden (exclusief 21% BTW), andere teksten 40 Euro. Er is een minimum tarief van 50 Euro exclusief BTW. Het corrigeren van al vertaalde teksten (met Nederlandse versie mee gestuurd als referentie) kost 50 Euro per 1000 woorden exclusief BTW.
Voor dit bedrag krijgt u een tekst terug van de hoogste kwaliteit klaar voor publicatie of beoordeling.
AndereTarieven

Andere tarieven kunnen gehanteerd worden in overleg als er sprake is van spoed, zeer hoog niveau van Engelse tekst (voorbeelden moeten eerst opgestuurd worden) of een grote hoeveelheid tekst (boven de 16.000 woorden).
Kilchurn Castle loch Awe